X ปิดหน้าต่างนี้

 

ติดต่อทัวร์โทร. 02-944 2108, 02-944 1080 แฟกซ์ 02-969 3680

  HOTSIA CENTER เที่ยวสะใจ   ทัวร์สะใจ จองที่พัก  My Facebook  My Youtube  My Blog

โดยโอเชี่ยนสไมย์ทัวร์
(ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)


ติดต่อทัวร์
โทร. 02-944 2108, 02-944 1080 แฟกซ์ 02-969 3680
ติดต่อตรงเบอร์มือถือคุณเล็ก 084-678 8585 อีเมล์และเอมเอสเอน guide_lek@hotmail.com email hotsia center: hotsia2@gmail.com


เที่ยวสะใจ > ฮ๊อตเซียเซ็นเตอร์ >  ทัวร์พม่า >  ทัวร์พุกาม ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี\

 รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ เมืองตองจี
• พุกาม เที่ยวพุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ • มัณฑะเลย์ฮิลล์ เมืองมัณฑะเลย์
• แหล่งท่องเที่ยวพุกาม ทัวร์พุกาม • เมืองอมรปุระ สะพานอูเบ็ง วัดพระมหากันดายง
• พุกาม ประวัติศาสตร์พุกาม • วัดกุโสดอว์์ วัดชเวนันดอว์ มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ • ทะเลสาปอินเล สุดแสนโรแมนติกของพม่า
• พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่มีลมหายใจ  
ทัวร์พุกาม สถานที่ท่องเที่ยวพุกาม ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

วัดติโลมินโล เมืองพุกาม

วัดติโลมินโล เมืองพุกาม

วัดติโลมินโล เมืองพุกาม

วัดติโลมินโล เมืองพุกาม
เจดีย์ติโลมินโล หรือ เจดีย์ฉัตรตั้ง
เจดีย์ติโลมินโล หรือ เจดีย์ตั้งฉัตร
พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เมืองพุกาม
เจดีย์ชเวสิกอง
• สถานที่ท่องเที่ยวพุกาม (Bagan)
• มิงกาลาเจดีย์
• มิงกาลาเจดีย์ 
หรือเจดีย์มังคละ แปลว่า “เจดีย์แห่งความเป็นสิริมงคล”จัดเป็นประเภท “เจดีย์ก่อิฐตัน” หรือ “สถูป” ตั้งอยู่เหนือฐานทักษินสามชั้นซึ่งซ้อนกันบนฐานไพทีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส บริเวณฐานแต่ละชั้นประดับลวดลายปูนปั้นเล่าเรื่องชาดก เช่นเดียวกันเจดีย์ชเวสิกอง เนื่องจากกษัตริย์ผู้สร้างคือพระเจ้านรสีหปติ ทรงปรารถนาจะสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเคียงเจดีย์ที่วีรกษัตริย์คือ พระเจ้าอโนรธาทรงสร้างไว้ 
• ด้วยเหตุที่พระเจ้านรสีหปติทรงนำความล่มสลายมาสู่อาณาจักรพุกาม มิงกาลเจดีย์จึงไม่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างดีเท่าชเวสิกอง ทว่านักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ทั้งยามอรุณรุ่งและอัสดง

• เจดีย์ชเวชิกอง (Shwezigon pagoda) 
• เจดีย์ชเวชิกอง (Shwezigon pagoda)
 ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก เป็น 1 ใน 5 มหาเจดีย์สถานของพม่า เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าอย่างแท้แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อโนรธา (King Anawrahta) แต่แล้วเสร็จในสมัยของกษัตริย์จันสิตธา(King Kyanzittha)
• องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังคว่ำ สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซึ่งเป็นวิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพม่าเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดีย์แห่งนี้มีความสำคัญของชาวพม่ามาก เพราะ ใช้เป็นสัญลักษณ์การตนเป็นพุทธมามกะตั้งแต่โบราณ สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการเข้าชมเจดีย์นี้คือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่ปรากฎบริเวณผนัง

• ติโลมินโล แปลว่า “เจดีย์ฉัตรตั้ง” 
• ติโลมินโล แปลว่า “เจดีย์ฉัตรตั้ง”
 จัดเป็นประเภท “เจดีย์วิหาร” สร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา เป็นเจดีย์ที่มีความเป็นมาแปลกกว่าเจดีย์องค์อื่นๆ ด้วยในสมัยพระเจ้านรปติซีตู ทรงมีราชบุตรหลายพระองค์ ทั้งที่เกิดแต่อัครมเหสีและพระชาย เมื่อทรงจะตั้งองค์รัชทายาทสืบราชบัลลังค์ ก็ไม่อาจตั้งราชบุตรในอัครมเหสีได้ทันทีเพราะทรงเคยรับปากพระชายาองค์หนึ่งซึ่งคอยบริบาลพระองค์ขณะประชวรอย่างดียิ่งว่า จะทรงพิ่จารณาราชบุตรจากชายาให้ขึ้นครองราชย์ด้วย
• เมื่อไม่อาจคืนคำที่ให้ไว้ จึงตัดสินพระทัยเรียกราชบุตรทั้งห้าพระองค์มานั่งล้อมวง แล้วตั้งฉัตรอันเป็นสัญลักษณ์กษัตริย์ไว้ตรงกลาง หากฉัตรล้มลงแล้วปลายฉัตรชี้ไปที่ราชบุตรองค์ใดก็จะทรงแต่งตั้งเป็นกษัตริบ์สืบจากพระองค์ ปรากฏว่าปลายฉัตรชี้ไปที่เจ้าชายชัยสิงห์ (พระเจ้านาตองมยา) ซึ่งเป็นราชบุตรอันเกิดแต่ชายองค์ที่บริบาลพระเจ้านรปติซีตู ชาวพม่าจึงเรียกนาตองมายาว่า “กษัตริย์ฉัตรตั้ง” และเมื่อทรงขึ้นครองราชย์จึงสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรย์ ณ บริเวณที่พระราชบิดาเอาฉัตรเสี่ยงทาย เรียกกันว่า “เจดีย์ติโลมินโล” อย่างไรก็ตามนักปราชญ์ชาวพม่าบางรายตีความว่า “ติโลมินโล” อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ติโลกมีงคลา” หรือ “ผู้ได้รับพรอันเป็นมลคลจากสามโลก”


มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม

มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม

มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม

มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
เที่ยวพุกาม ทะเลเจดีย์ที่ มิงกาลาเจดีย์ เมืองพุกาม
เจดีย์อนันดา เพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์พุกาม
เจดีย์อนันดา เพชรเม็ดงามแห่งพุกาม
พระพุทธรูปอันสวยงามที่เจดีย์อนันดา
พุกาม วัดอนันดา
พระพุทธรูปอันสวยงามที่เจดีย์อนันดา
พุกาม วัดอนันดา

เที่ยวพุกาม พม่า

เจดีย์อนันดา เมืองพุกาม

เจดีย์อนันดา เมืองพุกาม

พระหน้าเด็ก เมืองพุกาม

เที่ยวพุกาม พม่า

ศิลปะพระเมืองพุกาม

ศิลปะพระเมืองพุกาม

ศิลปะพระเมืองพุกาม
นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์ เจดีย์ธรรมยางจี เมืองพุกาม
เจดีย์ธรรมยางจี พุกาม
• เจดีย์อนันดา (Ananda Pagoda)
• เจดีย์อนันดา (Ananda Pagoda)
 เจดีย์อนันดาสร้างขึ้นโดยกษัตริย์จันสิทธะ (King Kyanzittha) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขานันทมูล (Nandamula) บนเทือกเขากันทมาดานะ(Gandhamadana) บริเวณเทือกเขาหิมาลัย อันเนื่องมาจากการจาริกแสวงบุญมายังดินแดนพุกามของพระอรหันต์ 5 รูป เหล่าพระอรหันต์ได้ทูลเล่าถึงลักษณะวัดในอินเดียถวายพระเจ้าจันสิทธะ พระองค์ทรงพอพระทัยมาก จึงได้ดำรัสให้ก่อสร้างขึ้นตามลักษณะที่เหล่าพระอรหันต์ได้พรรณา แล้วตั้งชื่อว่าวัดอนันดาตามชื่อถ้ำที่พระอรหันต์ทั้ง 5 อาศัยอยู่
• เจดีย์อนันดานี้ยังด้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์พุกาม ตัววิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญ่โตสง่างาม มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้งสี่ด้าน หากดูตามผังลักษณะเหมือนกับไม้กางเขนแบบกรีก ภายในวิหารมีพระพุทธรูปยืนที่เกาะสลักด้วยไม้สัก ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ ผลงานฝีมือของช่างพม่าชั้นสูงที่ทำช่องให้แสงส่องเฉพาะองค์พระพุทธรูปซึ่งพระพักตร์ขององค์พระนั้นมีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตา สร่างความน่าเลื่อมใสแก่ผู้ไปสักการะ

• วัดธรรมยางจี (Dhamayangyi Thample)
• วัดธรรมยางจี (Dhamayangyi Thample)
 ลักษณะเจดีย์มีความสวยงามมาก และได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงที่สุดในพุกาม เพราะสร่งขึ้นด้วยอิฐสีแดงเป็นเอกลักษณ์ วัดนี้มีเจดีย์ที่สร้างขึ้นคล้ายเจดีย์อนันดา คือมีลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีมุขยื่นออกมาสี่ด้าน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์นรายุ (King Narathu) วิหารนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า กาลักยามิน (Kalagya Min) หมายถึง วิหารของกษัตริย์ที่ถูกฆ่าโดยพวกกาลา ทหารของกษัตริย์ปาเทกคายา (Pateikkaya) แห่งอินเดีย เพื่อเป็นการแก้แค้นให้พระราชธิดาของกษัตริย์อินเดีย ซึ่งถูกฆ่าโดยกษัตริย์นราธุพระสวามีของพระนางเอง

• เจดีย์สัพพัญญู
• เจดีย์สัพพัญญู หรือ วัดถัดบินยู (Thatbyinntut Pagoda)
 เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามความสูงทั้งสิ้นประมาณ 61 เมตร สร้างขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1687 โดยกษัตริย์อลองสิตู (King Alongsithu) โดยแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นระดับจำนวน 5 ชั้น เหมาะอย่างยิ่งกับการถ่ายรูปทิวทัศน์โดยรวมของเมืองพุกาม เราจึงมักพบภาพทิวทัศน์ของเมืองพุกามตามนิตยสารต่างๆที่ถ่ายบนลานเจดีย์สัพพิญญูนี้เอง

• วิหารมนูหะ (Manuha Tample)
• วิหารมนูหะ (Manuha Tample)
 ตั้งอยู่ติดกับวัดนันพญา จัดเป็นประเภท “เจดีย์วิหาร” วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะ(King Manuha) กษัตริย์มอญที่ถูกจับตัวมาเป็นเชลยศักดิ์อยู่ที่พุกามพร้อมมเหสี และพลเมืองมอญอีกกว่า 30,000 คน ที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิมได้ในปีพ.ศ. 1600 แล้วยึดพระไตรปิฏก 30 ชุดมาไว้ที่พุกาม การที่พระเจ้ามนูหะทรงสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการถ่ายทอด และระบายให้รู้ถึงความอึดอัดใจ และความไม่สบายใจที่พระองค์ มีต่อการตกเป็นเชลยเช่นนี้
• ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่คับวิหาร ขนาบข้างด้วยพุทธสาวก ทั้งนี้เพื่อแสดงความอึดอัดคับข้องพระตาชหฤทัยที่ต้องถูกจองจำในฐานะเฉลยศึก
• นอกจากนี้พระเจ้มนูหะยังทรงสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่มากอีกองค์หนึ่งไว้ด้านหลัง แต่พระหัตถ์ขวาของพระอง์นี้วางราบกับพื้น จึงเรียกพระไสยาสน์ปางปรินิพพาน ที่ว่าพระโอษฐ์มีรอยยิ้ม จึงตีความว่า เพระเจ้ามนูหะอาจมีพระประสงค์สะสื่อความว่า มีเพียงความตายเท่านั้นที่ทำให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์มีอิสรภาพ
• ทั้งนี้ด้านข้างของวิหารวัดมนูหะมีอาคารประดิษฐานพระตาชานุสาวรีย์พระเจ้ามนูหะและพระอัครมเหสีที่ถูกจับมาจองจำไว้ด้วยกัน

• เจดีย์ชเวชันดอ (Shwesandew Pagoda)
• เจดีย์ชเวชันดอ (Shwesandew Pagoda) 
เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์แห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่า เจดีย์กาเนชา (Ganesha Pogada) 
• เจดีย์ชเวชันดอนี้ยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่งของพุกามยามอาทิตย์อัสดงจะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา ที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม

วิวทิวทัศน์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
ทะเลเจดีย์ พุกาม

พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น
วิวทิวทัศน์ทะเลเจดีย์พุกามยามเย็น ที่ เจดีย์ชเวซานดอ
ทะเลเจดีย์พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น

พุกามยามเย็น
• บูพญาเจดีย์
• บูพญาเจดีย์ แปลว่า “เจดีย์น้ำเต้า” 
ตามลักษณะเจดีย์ที่มี่รูปทรงรคล้ายน้ำเต้า ซึ่งเป็นรูปทรงเจดีย์ที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนตั้งอาณาจักรพุการ ตามตำนานเล่าขานว่า สร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที 8 ในสมัยอาณาจักรศรีเกษตร (พิว) โดยพระเจ้าพิวซอว์ธี บ้างก็ว่าน่าจะสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 อีกทั้งรูปร่างของเจดีย์น่าจะเป็นเจตนา หมายถึง ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ข้างใน
• บูพญาตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอิรวดี จังเป็นหลักหมายองนักเดินเรือจากอดีตถึงปัจจุบัน ว่าถ้าเห็นบูพญาก็หมายความว่าถึงเมืองพุกามแล้ว นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งชมอาทิตย์อัสดงในลำน้ำอิรวดีที่เจดีย์แห่งนี้

• เจดีย์โลกะนันดา ( Lawkananda Phaya) 
• เจดีย์โลกะนันดา ( Lawkananda Phaya)
 สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโนรธาเช่นกัน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งอระวดี ซึ่งชาวบ้านที่มานอกจากมาทำบุญและสักการะพระเจดีย์แล้ว บางคนยังมานั่งเล่นหย่อนใจชมสายน้ำ เรื่อยเลยไปจนถึงนั่งชมอาทิตย์ตกดินด้วย หากพอมีเวลา ด้านนอกมีตั้งตั้งขายอาหารประเภทของกินเล่น เช่น กุ้งแม่น้ำตัวโตชุบแป้งทอด และไอศครีมถังตักใส่ถ้วย

• นันพญา
• นันพญา 
ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านเมียงกะบา สร้างราวปี พ.ศ. 1602 ในสมัยพระเจ้าอโนรธา ตามตำนานเล่าขานว่า สร้างเพื่อเป็นตำหนักจองจำพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์มอญจากเมืองสุธรรมวดี (สะเทิม) ในฐานะเชลยศึกของพระเจ้าอโนรธา แต่มีข้อโต้แย้งว่า นันพญาน่าจะเป็นศาสนสถานมาตั้งแต่แรก เพราะภายในคูหามีแท่นประดิษฐานรูปเคารพ ซึ่งแม้ในปัจจุบันจะว่างเปล่าแต่ขนาดของแท่นเหมาะแก่การประดิษฐานพระยืนตามแบบพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจภายในคูหาวัดนันพญา คือเสาใหญ่สี่เหลี่ยมสี่ตัน ที่เป็นโครงสร้างหลักรองรับส่วนบน โดยเหลี่ยมของเสากรุด้วยศิลาและมีภาพแกะสลักนูนต่ำ เป็นภาพบุคคลมีสี่หน้าประทับบนแท่นดอกบัวในมือถือดอกบัว ทำให้มีการตีความหมายว่าเป็นพระพรหม เทพชั้นสูงในศาสนาฮินดู และวัดนันพญาอาจเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือพระโพธิสัตว์สมันตมุข (พระโพธิสัตว์ที่มีพระพักตร์อยู่โดยรอบ เช่นเดียวกับปราสาทบายนในเขมร)

• ภูเขาโปปา (Mount Popa)
• ภูเขาโปปา (Mount Popa)
 ภูเขาโปปาเป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทวดาและนัตทั้งหลาย ตามความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนชาวพม่าตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 4 แล้ว โดยกษัตริย์ของอาณาจักรในอดีตของพม่า จะต้องจัดงานเคารพบูชาผีนัตเป็นประจำทุกปี โดยชาวพม่าเชื่อว่าภูเขาแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านของผีนัต มีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความเคารพต่อผีนัตในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพุกามประมาณ 50 กิโลเมตร โดยมีความสูงทั้งสิ้น 1,518 เมตร

บูพญาเจดีย์ “เจดีย์น้ำเต้า” เมืองพุกาม

บูพญาเจดีย์ พุกาม

บูพญาเจดีย์ พุกาม

บูพญาเจดีย์ พุกาม

บูพญาเจดีย์ พุกาม
• ดูรูปทะเลเจดีย์พุกามเพิ่มเติมครับ

ศิลปะพระพุกาม

ศิลปะพระพุกาม

ศิลปะพระพุกาม

ศิลปะพระพุกาม

ศิลปะพระพุกาม

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกาม ทะเลเจดีย์พม่า

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์

ทัวร์พุกามเที่ยวทะเลเจดีย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
เที่ยวพุกาม ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
เที่ยวพุกาม ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

ทัวร์พุกามล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

ทัวร์พุกามล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

ทัวร์พุกามล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

ทัวร์พุกาม
• ของฝากจากพุกาม

เครื่องเขินพุกาม

ของฝากพุกาม

ของฝากพุกาม

ของฝากพุกาม
• โชว์หุ่นกระบอกที่พุกาม
• โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม

โรงแรมที่พุกาม
 รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ เมืองตองจี
• พุกาม เที่ยวพุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ • มัณฑะเลย์ฮิลล์ เมืองมัณฑะเลย์
• แหล่งท่องเที่ยวพุกาม ทัวร์พุกาม • เมืองอมรปุระ สะพานอูเบ็ง วัดพระมหากันดายง
• พุกาม ประวัติศาสตร์พุกาม • วัดกุโสดอว์์ วัดชเวนันดอว์ มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ • ทะเลสาปอินเล สุดแสนโรแมนติกของพม่า
• พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่มีลมหายใจ  

[an error occurred while processing this directive]

HOTSIA CENTER (ฮ็อทเซีย เซ็นเตอร์) 
23/121 ซ.นวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-944 2108, 02-944 1080 แฟกซ์ 02-969 3680
ติดต่อตรงเบอร์มือถือคุณเล็ก 084-678 8585 อีเมล์และเอมเอสเอน guide_lek@hotmail.com email hotsia center: hotsia2@gmail.com

"ฮ็อทเซียเซ็นเตอร์" บริการทัวร์ท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศ มีโปรแกรมทัวร์ของปี พ.ศ. 2555 จนถึงปลายปี ต่อเนื่องด้วยต้นปี 2556 สำหรับทัวร์ต่างประเทศมีทัวร์เที่ยวจีน บาหลี อินเดีย พม่า เนปาล และอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งผม mr.hotsia เที่ยวแบบสะใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่ไม่สะดวกเที่ยวด้วยตัวเอง ผมแนะนำให้เที่ยวกับทัวร์ของ "ฮ็อทเซียเซ็นเตอร์" ทัวร์แบบสะใจ ขอบคุณที่ติดตามและใช้บริการครับ ..... mr.hotsia
 

 

ทัวร์ทิเบต
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์ทะเลทรายโกบี
ทัวร์สิบสองปันนา
ทัวร์คุนหมิง ตงซวน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์พม่าเจาะลึก
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์ฮาลองเบย์
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์นครวัด
ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลีบุโรพุทโธ
ทัวร์แคชเมียร์
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เลห์ลาดักทิเบต
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์อินเดีย-เนปาล
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี-อิหร่าน


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
โดยบริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028) ร่วมกับ www.hotsia.com เที่ยวสะใจ